Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2014

victoire-viki
9445 ef01
Reposted fromoopsiak oopsiak viababyimdreamin babyimdreamin
victoire-viki
2499 3dd5 500
victoire-viki
victoire-viki
3996 d2d9
Reposted fromJamalus Jamalus viakrainakredek krainakredek
victoire-viki
victoire-viki
- Nawet nie masz pojęcia jak bardzo cieszę się, że cię mam. Nigdy nie byłam tak szczęśliwa. Odnalazłam sens wstawiania rano i przeżywania całego dnia. Odnalazłam siebie, gdzieś pośród wszystkich ważnych i ważniejszych spraw. Odnalazłam ciebie, w tłumie innych ludzi, w chaosie. Odnalazłam życie, które dawno utracone, powróciło przepełnione słońcem i wiosną. Odnalazłam uśmiech, na którejś z chmur wiszących na niebie. Odnalazłam miłość, której nie mogę stracić, bo wtedy ponownie utracę siebie.
Nie odpowiedział. Po prostu spojrzał w moje oczy i pocałował. Zapieczętował moje słowa.
http://tawiosnajuzniewroci.blogspot.com/
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar
victoire-viki

seriale i filmy oglądamy m.in. dlatego, że są w nich sceny których brakuje nam w życiu.

Reposted fromataga ataga viakrainakredek krainakredek
victoire-viki
1890 1a49
Reposted fromsoupdujour soupdujour viablondi blondi
8199 c385 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viagwiazdeczka gwiazdeczka
victoire-viki
victoire-viki
9076 173d
Reposted fromsoupdujour soupdujour viagwiazdeczka gwiazdeczka
victoire-viki
2278 66a3 500
Reposted fromkjuik kjuik viagwiazdeczka gwiazdeczka
victoire-viki
Małżeństwo trwa długo, więc należy dokonać właściwego wyboru. Możesz spotkać tego jedynego mężczyznę raz w życiu, on zaś może cię nawet nie zauważyć. Ale jeśli to właśnie on, nikt inny go nie zastąpi.
— Victoria Holt
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar
victoire-viki
W sumie nie wiem jakie masz myśli związane ze mną, ale mam nadzieję, że się ich chociaż trochę wstydzisz.
— facebook'owe "Perwersje"
Reposted frompensieve pensieve viagwiazdeczka gwiazdeczka
victoire-viki

June 30 2014

victoire-viki
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska, "Klin"
Reposted fromcudoku cudoku viablondi blondi
victoire-viki
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viabegentle begentle

June 27 2014

victoire-viki
Całowali się bezwstydnie,
siedząc na krawężniku ruchliwej ulicy.
Widzieli ich wszyscy.
Oni tylko siebie.
— znalezione
Reposted fromPurpleRibbon PurpleRibbon vianeveralone neveralone
victoire-viki
Twoje nagie ciało powinno należeć tylko do tych, którzy zakochują się w twojej nagiej duszy.
— Charlie Chaplin
Reposted fromfindmyway findmyway viailoveyou iloveyou
victoire-viki
- Ja nie chcę wygody. Chcę poezji. Chcę niebezpieczeństwa. Chcę wolności. Chcę dobroci. Chcę grzechu.
— A. Huxley, "Nowy wspaniały świat"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viashampain shampain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl